Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Χώρα μου ! My holy country!

Του ουρανού σου....
Του νερού σου...
Του ονείρου σου...
Της ψυχής σου....
Βαθύ, ατέλειωτο,διάφανο, αέναο, άχραντο... γαλάζιο.
Χώρα δική, μοναδική, μία, χώρα αγία, Φως...
Συγχώρα μας.

Your sky ....
Your water ...
Your  dreams ...
Your soul ....
The deep, endless, clear, eternal, immaculate ... Blue.
Country own, unique, one, holy country, Light ...
Forgive us.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου